Misją naszego Centrum jest utrzymanie naszych pacjentów w jak najlepszym zdrowiuE-rejestracja

Poradnia onkologiczna z oddziałem chemioterapii

POZ

e-Rejestracja

58 555-26-10 / 58 555-26-66 - Konsultant lekarza rodzinnego

Szanowni pacjenci

Centrum medyczne "SOPMED" Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 6/8 realizuje Świadczenia Opieki Zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowane są zgodnie z następującymi zasadami:

  • Świadczenia są wykonywane w godzinach od 8 do 18 z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w miejscu wykonywania praktyki oraz poprzez świadczenie wizyt domowych.
  • W schorzeniach ostrych i nagłych, zachorowaniach także w innych stanach wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan pacjenta, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia.
  • W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.
  • Świadczeniodawca zapewnia funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 18 z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Świadczeniodawca zapewnia kompleksową opiekę pielęgniarską realizowaną przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 8 a 18 z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy - zgodnie z harmonogramem wywieszonym w gabinecie pielęgniarek.
  • Świadczeniodawca udziela kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnacji położniczo-ginekologicznej realizowanych przez położną środowiskową.

Rejestracja ubezpieczonych pacjentów na wizyty ambulatoryjne i domowe odbywa się w każdej formie: osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

  • Telefon 58 555-26-10 / 58 555-26-66 / 58 506-54-55 - Rejestracja POZ dorośli
  • Telefon 58 555-26-20 - Rejestracja POZ dzieci

Rejestracja Internetowa

E-Rejestracja

Wybór lekarza POZ

Pacjent posiada prawo dokonania wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Deklarację wyboru pacjent składa na formularzu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjent ma możliwość ponownego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej spośród innych osób udzielających świadczenia w sytuacji rezygnacji z pracy lekarza POZ lub pielęgniarki i położnej POZ.

W przypadku, gdy pacjent z innych powodów dokonuje po raz trzeci w danym roku kalendarzowym wyboru lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej POZ jest zobowiązany do wniesienia na rachunek Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia opłaty w wysokości 80zł.

Świadczenia zapewnia świadczenia nocnej wyjazdowej i ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej realizowanej przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 10, telefon 058 551-11-56. Nocna pomoc lekarska i pielęgniarska realizowana jest w godzinach od 18 do 7 od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy całodobowo.

Konsultacje lekarskie można uzyskać pod numerem telefonu /058/ 555-81-13 lub 555-81-14

Świadczeniodawca zapewnia pacjentom wymagającym specjalnych warunków transportu określonych w odrębnych przepisach transport sanitarny. W godzinach funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.:

  • bezpłatnie na podstawie zlecenia lekarza POZ w przypadku gdy u pacjenta występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia.
  • częściowo odpłatnie na podstawie zlecenia lekarza POZ w sytuacji niewymagającej konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia, zgodnie z przepisami prawa.

Świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego realizuje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sopocie przy ul. Chrobrego 10. Telefon 999, z telefonu komórkowego 112.

Kierownik Centrum Medycznego "SOPMED" Sp. z o. o. przyjmuje skargi i wnioski od pacjentów w każdy piątek w godzinach od 11 do 12 w pokoju nr 57 II piętro.

Pacjent ma prawo złożyć skargę do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 tel. 58 3218626 lub 3218635. Rzecznik Praw Pacjenta - Warszawa ul. Młyńska 46, bezpłatna infolinia - 800 190 590.

Świadczeniodawca udostępnia pacjentowi Kartę Praw Pacjenta, która znajduje się we wszystkich rejestracjach zakładu.

Świadczeniodawca udostępnia pacjentowi wykaz innych świadczeniodawców udzielających świadczeń na podstawie zawartych umów z Oddziałem Funduszu w rejestracji ogólnej III piętro. Pełne informacje pacjent może uzyskać w siedzibie NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 tel. 058 751 26 98.


niebieska stopka
O nas :: Aktualności :: Poradnie :: Lekarze :: Diagnostyka :: Medycyna Pracy :: Kontakt
© copyright SOPMED 2013; grafika/kod Dariusz Lipka