Misją naszego Centrum jest utrzymanie naszych pacjentów w jak najlepszym zdrowiuE-rejestracja

Poradnia onkologiczna z oddziałem chemioterapii


Tryb przyjęcia:
  • NFZ
  • prywatny

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

Anna Embart - położna środowiskowa

Doświadczona położna środowiskowo-rodzinna wykonuje świadczenia gwarantowane pacjentom przez NFZ.

Wykaz świadczeń:

  • wizyta realizowana w warunkach ambulatoryjnych
  • wizyta realizowana w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie
  • wizyta patronażowa
  • wizyta profilaktyczna

Warunki realizacji wizyt patronażowych:

0-4 doba życia:

W przypadku porodu fizjologicznego prowadzonego samodzielnie przez położną - badanie przedmiotowe dziecka, z uwzględnieniem ocenu stanu ogólnego bezpośrednio po urodzeniu według skali Apgar.

Wprowadzenie postępowania umożliwiającego tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią.

Wykonanie pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.

Profilaktyka zakażeń przedniego odcinka oka.

1-6 tydzień życia (wizyty patronażowe położnej, co najmniej 4): Opieka nad noworodkiem lun niemowlęciem, w tym:

obserwacja i ocena rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów

ocena odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia

wykrywanie objawów patologicznych

ocena relacji rodziny z noworodkiem

Prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samoopieki.

Promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców.

Identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie.

Formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki medycznej.

niebieska stopka
O nas :: Aktualności :: Poradnie :: Lekarze :: Diagnostyka :: Medycyna Pracy :: Kontakt
© copyright SOPMED 2013; grafika/kod Dariusz Lipka