Misją naszego Centrum jest utrzymanie naszych pacjentów w jak najlepszym zdrowiuE-rejestracja

Poradnia onkologiczna z oddziałem chemioterapii

Dokumentacja medyczna

Pobierz wniosek o wydanie dokumentacji

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w Centrum Medycznym "SOPMED"

 1. Dokumentacja medyczna wydawana jest pacjentowi po złożeniu wniosku.
 2. Wzór wniosku znajduje się w poszczególnych poradniach oraz powyżej w postaci pliku PDF
 3. Dokumentacja medyczna udostępniania jest w następujących formach:
  • do wglądu przy obecności upoważnionego przez Zarząd pracownika, termin należy ustalić w dniu złożenia wniosku,
  • poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii, termin odbioru należy ustalić przy składaniu wniosku i dokonaniu opłaty.
 4. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii pobierana jest opłata:
  • za jedna stronę kserokopii 0,30 zł,
  • za jedną stronę wyciągu, odpisu kwota brutto 8,71 zł,
  • za jedną stronę wyciągu, odpisu lub kopii na nośniku elektronicznym kwota 1,74 zł.
 5. Odbiór dokumentacji medycznej potwierdzony jest podpisem przez pacjenta.
 6. Osoby uprawnione do otrzymania dokumentacji:
  • pacjent, którego dokumentacja dotyczy po okazaniu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
  • upoważnione przez pacjenta w dokumentacji medycznej po okazaniem dokumentu tożsamości (dowód osobisty paszport),
  • upoważnione przez pacjenta na podstawie pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta za okazaniem stosownego dokumentu ( rodzice do ukończenia przez dziecko 18 lat),
  • opiekun ustanowiony decyzją sądu za okazaniem stosownego dokumentu,
  • po śmierci pacjenta dostęp do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
UWAGA

Stosownie do zapisów art. 28 pkt. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ zażąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.niebieska stopka
O nas :: Aktualności :: Poradnie :: Lekarze :: Diagnostyka :: Medycyna Pracy :: Kontakt
© copyright SOPMED 2013; grafika/kod Dariusz Lipka